سه‌شنبه 24 بهمن‌ماه سال 1385
Happy Valentine Day 

عشق لالائی بارون تو شباست
نم نم بارون پشت شیشه هاست

لحظه شبنم و برگ گل یاس
لحظه رهائی پرنده هاست

تو خود عشقی که همزاد منی
تو سکوت من و فریاد منی

تو خود عشقی که شوق موندنی
غم تلخ و گنگ شعرای منی

وقتی دنیا درد بی حرفی داره
توئی که فریاد دردای منی

تو خود عشقی که همزاد منی
تو سکوت من و فریاد منی

دستای تو خورشید و نشون میدن
چشمای بسته مو بیدار می کنن

صدای بال پرنده رو لبات
تو گوشام دوباره تکرار میکنن

زندگی وقتی که بیزاری باشه
روز و شب هاش همه تکراری باشه

شاید عشق برای بعضی عاشقا
لحظه بزرگ بیداری باشه

عشق لالائی بارون تو شباست
نم نم بارون پشت شیشه هاست

لحظه عزیز با تو بودنه
آخرین پناه موندن منه

تو خود عشقی که همزاد منی
تو سکوت من و فریاد منی

 

اردلان سرفراز