X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 14 بهمن‌ماه سال 1387
کسی می آید!

 

 

 

من خواب دیده ام که کسی می آید
من خواب یک ستاره ی قرمز دیده ام
و پلک چشمم هی می پرد
و کفشهایم هی جفت میشوند
و کور شوم
اگر دروغ بگویم
من خواب آن ستاره ی قرمز را
وقتی که خواب نبودم دیده ام
کسی می آید
کسی می آید
کسی دیگر
کسی بهتر
کسی که مثل هیچ کس نیست

...

کسی می آید
کسی می آید
کسی که در دلش با ماست در نفسش با ماست در صدایش با ماست
کسی که آمدنش را نمی شود
گرفت
و دستبند زد و به زندان انداخت

...

من خواب دیده ام...  (فروغ فرخزاد)

کسی می آید! کسی متولد می شود ، کسی که مثل هیچ کس نیست! 

تـــــــــــولــــــــــــــدت مــــــــــبـــــــارک ارغــــــــــوانــــــــــی تــــــریـــــــــن

-------------------------------------------------------------------------------------------------

نمی خواستم پست تولد ارغوان عزیزم را خراب کنم اما ...

دیشب بر حسب اتفاق ، همراه با همسرگرامی و خانواده قسمت سوم از سریال "شب می گذرد" را می دیدیم. شباهت غریب شخصیت ها با سریال جهانی و مشهور "لاست" توجه مان را جلب کرد.

پدر و پسر دکتر= جک شپرد و پدرش ، فرزندی که کاملا تصادفی پدر و مادر خود را می یابد در حالیکه  پدر ثروتمند است و نیازمند کلیه و مادر فراری از پدر و داستان پرورشگاهی بودن فرزند هم ناگفته می ماند و پسر با عشق کلیه اش را هدیه می کند و پدر اما بعد از عمل ناپدید می شود= جان لاک و پدرش !!!! نمی دانم نویسنده چه فکری کرده ، اینکه مردم ما به سریال های جهانی دسترسی ندارند ؟ یا اینکه سوژه دزدی دیگر رسم شده و ذکر نکردن نام منبع الهام گیرنده ، قبح اش از بین رفته....