دوشنبه 1 تیر‌ماه سال 1388
تو را چه میشود وطن ....

این روزها تصاویر دردناک از این سو و آن سوی وطن فراوانند. در این میان تصویر کشته شدن دخترک ایرانی با گلوله ی سربازان جهنمی, در حالیکه عزیزانش فریاد میزدند "ندا بمون! تو رو خدا بمون" .... قلب همه ی ما را به درد آورده است.  

سکوت می کنیم به احترام این همه جوان آزاده, که سکوت سرشار از ناگفته هاست..... 

 

وطن پرنده ی پر در خون
 وطن شکفته گل در خون
 وطن فلات شهید و شمع
 وطن پا تا به سر خون  


 وطن ترانه ی زندانی
 وطن قصیده ی ویرانی
 ستاره ها اعدامیان ظلمت
 به خاک اگر چه می ریزند
 سحر دوباره بر می خیزند  


 بخوان که دوباره بخواند
 این عشیره ی زندانی
 گل سرود شکستن را
 بگو که به خون بسراید  


 این قبیله ی قربانی
 حرف آخر رستن را
 با دژخیمان اگر شکنجه
اگر بند است و شلاق و خنجر  


 اگر مسلسل و انگشتر
 با ما تبار فدایی
 با ما غرور رهایی
به نام آهن و گندم  


 اینک ترانه ی آزادی
 اینک سرودن مردن
 امروز ما ، امروز فریاد
 فردای ما ، روز بزرگ میعاد  


 بگو که دوباره می خوانم
 با تمامی یارانم
 گل سرود شکستن را
 بگو ، بگو که به خون می سرایم
 دوباره با دل و جانم
 حرف آخر رستن را  


 بگو به ایران
 بگو به ایران